WORKS

Take Levi’s home

Take Levi’s home

Brand : Levi’s

Objectives

ต้องการเป็นแบรนด์ที่คนจีนนึกถึง และต้องเลือกเจาะจงมาซื้อทุกครั้งที่มาเที่ยวประเทศไทย

Strategy

เนื่องจากการรีวิวบนโซเซียลมีเดียมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นอย่างมาก ทางทีมเลยใช้รีวิวสินค้าโดยใช้ Influencer ที่เป็นที่รู้จักในจีนเข้ามาช่วยรีวิว และ จากคอนซูเมอร์อินไซส์พบว่าความนักท่องเที่ยวชาวจีนให้ความสนใจกับของแถมจากแบรนด์ดัง เป็นอย่างมาก จึงมีการจัดโปรโมชั่นแถมกระเป๋าเมื่อซื้อถึงยอดที่กำหนด เพื่อช่วยสร้างความสนใจแก่นักท่องเที่ยวจีนมากยิ่งขึ้น

Service

China Digital Marketing

YDM Family

ratio

Contact us Now

Please leave your message here and we will be in touch.
*Please fill in all information....
SUBMIT

SUBSCRIBE

to our monthly newsletters