21
Oct, 2020

SHARE

List News
21 Oct, 2020

“สินวัฒนา” ผู้นำธุรกิจคราวด์ฟันดิ้งรายแรกในไทย ผนึกกำลัง 5 พาร์ทเนอร์ ปลดล็อคพลังทางธุรกิจ เพิ่มศักยภาพให้เศรษฐกิจไทย

news

“สินวัฒนา” ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิ้ง และคราวด์อินเวสติ้ง รายแรกในเมืองไทย จับมือ 5 พันธมิตรสุดแกร่งในด้านต่างๆ ได้แก่ สถาบันทิวา, คิว เทคโนโลยี (ประเทศไทย), สถาบันที่ปรึกษาการจัดการแห่งประเทศไทย, ไร้ท์แมน และ วายดีเอ็ม ไทยแลนด์

ประกาศความพร้อมรุกธุรกิจระดมทุนมวลชนสาธารณะ (Crowdfunding) แบบเต็มสูบ หวังเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการคุณภาพที่มีแผนธุรกิจชัดเจน และนักลงทุนที่มีศักยภาพ เพื่อปลดล็อคข้อจำกัดด้านเงินทุนให้กับองค์กรธุรกิจ ร่วมสร้างการเติบโตครั้งใหญ่ให้กับเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน

คุณ ชยดิฐ หุตานุวัชร์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สินวัฒนา คราวด์ฟันดิ้ง กล่าวว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจและสังคมไทยขับเคลื่อนด้วยระบบทุนนิยม แน่นอนว่าย่อมตามมาซึ่งปัญหาความเหลื่อมล้ำและการแตกแยกทางสังคม การรวมตัวกันของ “สินวัฒนา” และ 5 พันธมิตร ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย ผ่านทาง “Crowdfunding” ซึ่งก็คือ ระบบทุนสมัยใหม่ หรือ “ทุนมหาชน” ซึ่งการให้บริการของสินวัฒนา นอกจากเราจะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงธุรกิจที่ดีและแหล่งเงินทุนที่ดีมาเจอกันแล้ว เรายังใช้แพลทฟอร์มเทคโนโลยี ให้คนทำธุรกิจกับนักลงทุนทำงานร่วมกันได้อย่างโปร่งใส โดยมีการแชร์ข้อมูลในการดำเนินงานต่างๆ แบบ real time จึงนับเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญสำหรับองค์กรธุรกิจ หรือเจ้าของธุรกิจที่ต้องการขยายกิจการ ขยายตลาด โดยเฉพาะในยุคเศรษฐกิจถดถอยที่ธุรกิจจำนวนมากต้องการความคล่องตัวในการระดมทุน

“ทั้งนี้เรายังมีการเชิญ 5 พันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละด้านที่แตกต่างกัน เข้ามาร่วมสร้าง Crowdfunding Investment Community ซึ่งจะเป็นพื้นที่ในการให้คำปรึกษาและสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างองค์กรธุรกิจกับนักลงทุนที่อยู่ในแพลทฟอร์มของเรา โดยในฝั่งภาคธุรกิจเราจะช่วยให้ความรู้และคำปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจอย่างโปร่งใส การทำการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์  การรายงานผลประกอบการทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ  จนถึงการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นระบบ ในฝั่งของนักลงทุนเราก็จะมีการให้ความรู้ในเรื่องบทบาทและหน้าที่ของนักลงทุน และเรียนรู้การขับเคลื่อนทางสังคมผ่านการลงทุนในโครงการต่างๆ แบบ “Social Capitalism” ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในระยะยาว”

ด้าน นางสาว ฮอง ซิน เควก (Hong Sin KWEK) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้ก่อตั้ง สินวัฒนา คราวด์ฟันดิ้ง เปิดเผยว่า บริษัทในฐานะผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจผู้ให้บริการ แพลตฟอร์มเพื่อการระดมทุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) อย่างเป็นทางการ มุ่งหวังให้แพลตฟอร์ม Sinwattana Crowdfunding Portal เป็นบริการทางการเงินรูปแบบใหม่แก่ผู้ประกอบการไทย ทั้งบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด หรือเอ็นจีโอ ที่มีแผนธุรกิจที่ชัดเจนได้เชื่อมต่อกับนักลงทุนทั้งรายบุคคล (Retail investor) และรายสถาบัน (Non-retail investor) ในทุกระยะของธุรกิจ ตั้งแต่ ideation, productization, commercialization, และintervention exit   ในอนาคตเราจะให้บริการการระดมทุน Crowdfunding ครบทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนเพื่อการบริจาค การระดมทุนเพื่อให้รางวัลตอบแทน การเสนอขายหุ้นแบบคราวด์ฟันดิ้ง และการเสนอขายหุ้นกู้แบบคราวด์ฟันดิ้ง

คิว เทคโนโลยี (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการระบบบริหารจัดการธุรกิจแบบดิจิทัล (Digital Business Management Platform) ที่สามารถเชื่อมโยงกับ ระบบคำนวณคะแนนเครดิต (Credit Scoring Engine) เพื่อช่วยผู้ประกอบการบริหารจัดการข้อมูลทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ผู้ลงทุนสามารถเห็นผลประกอบการในธุรกิจที่ลงทุนได้แบบเรียลไทม์นั้น

นางสาว ผาณิต ชวชัยชนานนท์ กรรมการบริหารบริษัท คิว เทคโนโลยี (ประเทศไทย) กล่าวว่า คิว เทคโนโลยี ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือธุรกิจ SME และ MSME ในภูมิภาคเอเชียให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ทันสมัยและมีความน่าเชื่อถือสูงสุด ไม่เพียงเท่านั้น บริษัทยังมีแพลตฟอร์ม Artificial Intelligence Credit Scoring ที่สามารถ วิเคราะห์และประเมินความน่าเชื่อถือของธุรกิจต่างๆ ได้อย่างแม่นยำด้วย ซึ่งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นี้ สามารถช่วยให้การระดมทุนเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งต่อผู้ประกอบการและนักลงทุน

นอกจากนั้นยังได้รับความร่วมมือจากสถาบันที่ปรึกษาการจัดการแห่งประเทศไทย (IMC Thailand) ผู้สร้างหลักสูตรการรับรองที่ปรึกษาด้านการระดมทุนผ่านระบบคราวด์ฟันดิง (Certified Crowdfunding Consultant) เพื่อสร้างที่ปรึกษาเฉพาะด้าน ที่มีความรู้ความชำนาญและฝึกฝน ประสบการณ์ เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการให้สามารถเดินทางเข้าสู่เส้นทางการระดมทุนยุคใหม่ อย่างมั่นใจ

นาง วีชัชชฎา ยงสุวรรณกุล ผู้อำนวยการสถาบันที่ปรึกษาการจัดการแห่งประเทศไทย เผยว่า การจัดอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาด้านการระดมทุนผ่านระบบคราวด์ฟันดิ้งจะทำให้ประเทศไทย มีทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ และช่วยเสริมศักยภาพของ ผู้ประกอบการในการระดมทุนให้สามารถเติบโตได้อย่างที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ ซึ่งถือเป็นการสร้างความ พร้อมให้กับ Ecosystem ของการระดมทุนอย่างมาก

ด้าน นาย อุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ไร้ท์แมน จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้าน การจัดกิจกรรมแบบ hybrid อีกหนึ่งพันธมิตรคนสำคัญ เผยว่าเพื่อให้การเติบโตของแพลตฟอร์ม Crowdfunding Investment Community มีความมั่นคงแข็งแกร่งในประเทศไทย ไร้ท์แมนมองว่า ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเป็นสิ่งสำคัญ และไร้ท์แมน สามารถนำประสบการณ์ในการสร้างอีเว้นท์ทั้งออนไลน์และออนกราวน์ มาช่วยเชื่อมต่อนักลงทุน และผู้ประกอบการได้อย่างไร้ขีดจำกัด เช่น การจัดให้มี Investment Club หรือการจัดกิจกรรมแนะนำ ธุรกิจที่ต้องการระดมทุน ให้ได้พบปะกับนักลงทุนจากเทคโนโลยีที่เรามีทั้งออนไลน์และออนกราวน์นั่นเอง

ด้านการทำตลาดดิจิทัล ได้จับมือกับพันธมิตรอย่าง บริษัท วายดีเอ็ม ไทยแลนด์ จำกัด โดย ซีอีโอของบริษัท นาย ธนพล ทรัพย์สมบูรณ์ เปิดเผยว่า วายดีเอ็ม ไทยแลนด์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทำการตลาด จะเข้ามาช่วยตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจคราวด์ฟันดิ้งกับกลุ่มเป้าหมาย กระจายความรู้เรื่องการลงทุนอย่างปลอดภัยผ่าน Content Marketing และ Influencer Marketing พร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการด้านการสร้างแบรนด์และการทำการตลาดในยุคดิจิทัลแบบครบวงจร

พันธมิตรลำดับสุดท้ายที่เป็นหัวหอกหลักในการรวมตัวกันในครั้งนี้คือ สถาบันทิวา ซึ่งทำหน้าที่ ริเริ่ม Joint Collaboration Sinwattana Crowdfunding ในครั้งนี้ โดยมุ่งหวังสร้างระบบการลงทุนสมัยใหม่ ซึ่งเป็นทุนของ “มหาชน” เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจไทย ให้ประเทศไทยเติบโตได้อย่างมั่งคงและยั่งยืน

ทั้งนี้ นักลงทุน และ เจ้าของธุรกิจ เจ้าของโครงการ ที่สนใจสามารถยื่นเอกสารเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://www.sinwattana.com/

SHARE

List News
ratio

Contact us Now

Please leave your message here and we will be in touch.
*Please fill in all information....
SUBMIT

SUBSCRIBE

to our monthly newsletters